דוגמאות לתעודות אחריות לעבודות איטום

דוגמא לתעודת אחריות לאיטום שנעשה בעזרת יריעות ביטומניות

דוגמא לתעודת אחריות לאיטום גג עם יריעות ביטומניות.

דוגמא לתעודת אחריות לאיטום שנעשה לגגות / מרפסות מרוצפות

דוגמא לתעודת אחריות לאיטום גג מרוצף